fijnschilder Erik Stuer

english version

Om het met de woorden van de grootmeester Michelangelo te zeggen: "Schilderen doe je met je hoofd, meer dan met je handen". En dit is nu net hetgene waar het Erik om gaat... Al schilderend schoonheid scheppend vanuit het diepste van zijn zijn, ontroering brengend waar beelden volstaan.

En of het nu gaat om een stilleven, de wilde welvingen van een volbloed of de wulpse vormen van een filmster... niets vermag het penseel van deze meester uit te dagen... Hij schildert, hij dweept, hij creëert, en dit alles met een knipoog en een nonchalante bescheidenheid die hem eigen is...

Laat echter geen woorden spreken maar beelden... Graag nodigen wij u uit om deze te bekijken, te tasten, te proeven, te genieten... Grote dank gaat uit naar de fijnschilderschool van Maarten Boffé.

nederlandse versie

To put in in the words of the great Michelangelo: "Painting is something you do with your soul, more than with your hands" and this is exactly what Erik strives to achieve... Creating an image of beauty from his deepest emotion.

And whether it be a still life, the stature of a mighty pureblood or the sensual curves of a movie star... nothing withholds the brush of this master of art. He paints, he creates, all the while with a wink and a nonchalant modesty, so typical for him.

However don't let words wow you, we invite you to look, to feel, to taste, to enjoy... A big thank you goes to the fine arts school of Maarten Boffé.